GRADE 10

Buddhism

- Mr. Sudassana

TopicLinkUploaded Date
8 පාඩම - අනුසස් දැක සිල්වත් වෙමුClick here to View2020-04-10
9 පාඩම - සබඳතා රකින මිනිස් යුතුකම් Click here to View2020-04-10
10 පාඩම - රුදුරු මිනිසුන් අතර වෙමු අපි සොඳුරු මිනිසුන් Click here to View2020-04-22
11 පාඩම - අපේකම සහ සහජීවනය Click here to View2020-04-22
12 පාඩම - කර්මය සහ එහි ප්‍රභේද හැඳින ගනිමු Click here to View2020-04-22
13 පාඩම - ඇති තතු කියන තිලකුණු දහම Click here to View2020-04-22
14 පාඩම - පටිච්ච සමුප්පාද න්‍යාය හැඳින ගනිමු Click here to View2020-04-22
15 පාඩම - සිව්සස් හැඳින සැනසුම ලබමු Click here to View2020-04-22