GRADE 11

History

-Mrs. Indika Mudannayake

TopicLinkUploaded Date
MapsClick here to View2020-05-10
Lesson 4Click here to View2020-04-10GRADE 11

History

-Mrs. Priyanka Manikkuarachchi

TopicLinkUploaded Date
Lesson 5Click here to View2020-04-10
Lesson 4 බ්‍රිතාන්‍යයන් යටතේ ශ්‍රි ලංකාවේ දේශපාලන වෙනස්කම් -
ප්‍රියන්කා මෙනෙවිය විසින්
ස්වදේශීය සේවය සමඟ කරන ලද පාඩම.


2020-04-10