GRADE 8

Buddhism

- Mr. Sudassana

TopicLinkUploaded Date
14 පාඩම - තණ්හාය ජායතී සෝකෝ Click here to View2020-06-10
13 පාඩම - දුක දැන හැඳින නුවණින් - ගත කරමු දිවි දැහැමින් Click here to View2020-06-10
12 පාඩම - එකමුතු ව දිවි ගෙවමු Click here to View2020-06-10
11 පාඩම - උපාය කුසලතාවෙන් යුතු වෙමු Click here to View2020-06-10
10 පාඩම - උගනිමු අඹු-සැමි, හිත-මිතුරු යුතුකම් Click here to View2020-06-10
9 පාඩම - ශීල ශික්ෂාවේ ඉදිරි පියවර Click here to View2020-06-10
8 පාඩම - සඟරුවනට අනුව හුරු පුරුදු වෙමු සුසිරිත්Click here to View2020-04-11